Đại hội đồng cổ đông thường niên IDJ Real năm 2022 thành công tốt đẹp

Posted on Posted in Quan hệ cổ đông, Sự kiện nổi bật, Tin tức & sự kiện

 

Ngày 20 tháng 4 năm 2022, tại Hà Nội, Công ty cổ phần đầu tư và quản lý bất động sản IDJ (IDJ Real) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 để tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch năm 2022 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Lãnh đạo IDJ Real điều hành Đại hội gồm: Ông Trần Trọng Hiếu, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT); ông Hoàng Hà Phan, thành viên HĐQT, Giám đốc; bà Trần Thị Huyền, Phó giám đốc công ty. Tham dự Đại hội có sự góp mặt của các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát (BKS), thành viên Ban giám đốc. Số lượng cổ đông hoặc người đại diện cổ đông tham dự tương ứng với hơn 6,8 triệu cổ phần sở hữu hoặc đại diện, chiếm hơn 68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của IDJ Real.

tran trong hieu
Ông Trần Trọng Hiếu – Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Đại hội

Tại Đại hội, IDJ Real đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình, bao gồm: Báo cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban giám đốc, Báo cáo hoạt động của BKS, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022, Đề xuất thù lao của HĐQT và BKS năm 2022, Phương án trích lập các quỹ năm 2022, Phương án chi trả cổ tức năm 2021.

Ông Hoàng Hà Phan – Giám đốc công ty trình bày báo cáo của Ban giám đốc

Báo cáo với cổ đông tại Đại hội, lãnh đạo IDJ Real cho biết: Năm 2021 là năm đầu tiên IDJ Real đi vào hoạt động triển khai các dự án bất động sản. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, công ty vẫn có kết quả kinh doanh có lãi, đạt được mục tiêu kinh doanh đề ra.

Bên cạnh đó, trong năm 2021, Công ty đã đầu tư vào các dự án bất động sản tiềm năng tại các địa phương, hứa hẹn tăng trưởng tốt trong tương lai gần như Hà Nam, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hòa Bình. Đây là nền tảng cho sự phát triển của Công ty trong thời gian tới.

Bà Dương Thị Thắng – Trưởng Ban kiểm soát phát biểu tại Đại hội

Về kế hoạch hoạt động năm 2022 và các năm tiếp theo, ban lãnh đạo IDJ Real đặt mục tiêu đạt doanh thu hơn 150 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 30 tỷ đồng (30% trên vốn điều lệ) trong năm 2022. Ngoài ra, IDJ Real cũng đang nghiên cứu 6 dự án bất động sản cỡ vừa và nhỏ; dự kiến sẽ đầu tư một dự án bất động sản quy mô khoảng 2 ha vào cuối năm 2022. Ban lãnh đạo đánh giá, năm 2022 sẽ là một năm bùng nổ cho IDJ Real trong các hoạt động kinh doanh để chuẩn bị cho việc niêm yết công ty trên sàn chứng khoán HNX vào năm 2023.

Ông Trần Trọng Hiếu chia sẻ về kế hoạch hoạt động của IDJ Real trong năm 2022 và các năm tiếp theo

Với sự tin tưởng mạnh mẽ của các cổ đông, IDJ Real tự tin có đủ tiềm lực để thực hiện thành công các kế hoạch của năm 2022 và các năm tiếp theo, khẳng định vị thế và thương hiệu của công ty trên thị trường.

Cổ đông phát biểu tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên IDJ Real 2022 đã kết thúc trong không khí tin tưởng và hiểu biết, thể hiện niềm tin sâu sắc của các cổ đông vào những nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn tới, tiếp tục đưa IDJ Real trở thành một nhà phát triển bất động sản uy tín trên thị trường Việt Nam.

 

 

Tin liên quan