Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn:

IDJ Group mong muốn trở thành một tập đoàn kinh tế có đóng góp lớn vào sự thịnh vượng của Việt Nam bằng việc thực hiện những dự án lớn có hiệu quả cao.

Sứ mệnh:

Để thực hiện mục tiêu trên, IDJ Group tập trung:

– Lựa chọn dự án đầu tư chính xác dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn.

– Tập hợp tinh hoa trí tuệ, các nguồn vốn phù hợp để thực hiện dự án.

– Tìm kiếm và thu hút các đối tác hàng đầu thế giới hợp tác với tập đoàn.

– Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chuyên nghiệp, hoàn hảo.

– Phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp thông qua việc xây dựng một môi trường làm việc năng động với cơ hội phát triển cho từng cá nhân

Giá trị cốt lõi:

– Sáng tạo: Luôn đi đầu trong việc nắm bắt thị trường để tạo ra các cơ hội đầu tư đặc biệt.

– Chuyên nghiệp: Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, mang tính khích lệ cao.

– Minh bạch: Các hoạt động của IDJ Group được minh bạch hóa theo tiêu chuẩn của các công ty đã niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

– Chính trực: Tập đoàn luôn hoạt đông theo nguyên tắc chính trực, tuân thủ pháp luật và đạo đức kinh doanh.

– Kết hợp hài hòa lợi ích của các bên: Triết lý kinh doanh của IDJ Group là đảm bảo lợi ích hài hòa cho các cổ đông, đối tác, nhân viên và xã hội

IDJ là chữ viết tắt của 3 từ tiếng Anh: Invest to Develop Jointly  (Đầu tư cùng phát triển)