IDJ Real thông báo về ngày đăng ký cuối cùng họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Posted on Posted in Quan hệ cổ đông, Tin tức & sự kiện

 

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty cổ phần đầu tư và quản lý bất động sản IDJ (IDJ Real) xin thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông như sau:

– Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022.

– Cổ đông có quyền dự họp: Cổ đông sở hữu cổ phần của IDJ Real tính đến ngày đăng ký cuối cùng (căn cứ theo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần).

1. Lý do và mục đích: thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2. Nội dung cụ thể:

– Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

– Thời gian thực hiện dự kiến: 08h30 ngày 20/04/2022

– Địa điểm thực hiện dự kiến: Tầng 2 số 42 đường Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

– Nội dung họp: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; thông qua Báo cáo tài chính năm 2021; thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2022 và các vấn đề khác.

Trân trọng thông báo!

Chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm tại đây.

Tin liên quan