Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Posted on Posted in Quan hệ cổ đông, Tin tức & sự kiện

 

Kính gửi: Quý Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý bất động sản IDJ (IDJ Real) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022:

1. Thời gian: 8h30 ngày 20 tháng 04 năm 2022

2. Địa điểm: Tầng 2, số 42 Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Chi tiết, Quý Cổ đông vui lòng xem tại các tài liệu đính kèm:

Thư mời họp

Chương trình họp

GXN/UQ tham dự

3. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KD CỦA HĐQT 2022

4. BC HOẠT ĐỘNG KD 2021 VÀ KẾ HOẠCH 2022 – IDJR

5. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 2022

6. TỜ TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022

Dự thảo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2022

Tin liên quan