Thông báo đấu giá 19 quyền sử dụng đất của Công ty cổ phần đầu tư và quản lý bất động sản IDJ

Posted on Posted in Quan hệ cổ đông, Sản phẩm & Dịch vụ, Sự kiện nổi bật, Tin tức & sự kiện

  Ngày 20/06/2023, Công ty cổ phần đầu tư và quản lý bất động sản IDJ (IDJ Real) phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt để đưa ra đấu giá công khai đối với 19 quyền sử dụng đất tại phường Thuỵ Phương, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội; […]

IDJR: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Posted on Posted in Quan hệ cổ đông

  [IDJR] BCTC HỢP NHẤT 2022 đã kiểm toán [IDJR] BCTC RIÊNG 2022 đã kiểm toán Báo cáo ĐHĐCĐ của HĐQT Báo cáo ĐHĐCĐ của BGĐ Báo cáo ĐHĐCĐ của BKS Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên của HĐQT Tờ trình ĐHĐCĐ của HĐQT về việc giải thể công ty Nghị quyết, biên bản họp, biên […]

IDJ Real thông báo về ngày đăng ký cuối cùng họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Posted on Posted in Quan hệ cổ đông

  Kính gửi Quý cổ đông, Công ty cổ phần đầu tư và quản lý bất động sản IDJ (IDJ Real) xin thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông như sau: – Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022. – Cổ đông có quyền dự họp: […]