Đầu tư dự án bất động sản

IDJ Real tập trung đầu tư vào các dự án bất động sản giá trị với tiềm năng tăng trưởng cao. IDJ Real luôn yêu cầu các dự án phải có tính pháp lý chặt chẽ và minh bạch.

Trong ngắn hạn, IDJ Real đầu tư vào các bất động sản có tính thanh khoản cao và pháp lý chắc chắn. Trong trung hạn, IDJ Real đầu tư vào các dự án bất động sản quy mô vừa và nhỏ (từ 2 – 5 ha) tại các tỉnh, thành phố có cơ hội phát triển lớn. Về chiến lược dài hạn, IDJ Real sẽ phát triển các dự án bất động sản trên quy mô toàn quốc.

IDJ Real đã và đang đầu tư vào bất động sản “hot” tại Hà Nội, Hà Nam, Hòa Bình, Thái Nguyên và các tỉnh thành khác. Các bất động sản này sẽ được tập trung bán ra với giá phù hợp trong năm 2022.

Xem thêm các dự án bất động sản của IDJ Real: