Lĩnh vực đầu tư

Posted on Posted in Chính sách đầu tư

IDJ Group đặt mục tiêu trở thành nhà đầu tư hiệu quả nhất, thông qua việc tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp thực sự có tiềm năng phát triển và hoạt động minh bạch trong các lĩnh vực sau: • Kênh phân phối • Bất động sản • Giáo dục • Y tế […]