IDJ Real thông báo về ngày đăng ký cuối cùng họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Posted on Posted in Quan hệ cổ đông

 

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty cổ phần đầu tư và quản lý bất động sản IDJ (IDJ Real) xin thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông như sau:

– Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022.

– Cổ đông có quyền dự họp: Cổ đông sở hữu cổ phần của IDJ Real tính đến ngày đăng ký cuối cùng.

1. Lý do và mục đích: thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

– Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

– Thời gian thực hiện dự kiến: 08h30 ngày 06/04/2023

– Địa điểm thực hiện dự kiến: Khách sạn La Thành, 218 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội.

– Nội dung họp: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; thông qua Báo cáo tài chính năm 2022; thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2023 và các vấn đề khác.

Trân trọng thông báo!

Chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm tại đây.

Tin liên quan