IDJR: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Posted on Posted in Quan hệ cổ đông

 

Xem chi tiết báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của IDJ Real tại:

[IDJR] BCTC hợp nhất đã kiểm toán 2023

[IDJR] BCTC riêng đã kiểm toán 2023

Tin liên quan