Thông báo gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Posted on Posted in Quan hệ cổ đông

 

Kính gửi Quý cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý bất động sản IDJ xin gửi thông báo gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Chi tiết, quý cổ đông vui lòng xem tại: NQ HĐQT gia hạn họp ĐHĐCĐ

Trân trọng cảm ơn.

Tin liên quan